Xóa Xăm Mí mắt – Lee Q Academy

Xóa Xăm Mí mắt -Lee Q Academy. Xóa sạch mực dưới da sau 1 lần Xóa Dung Dịch Chuyên Sâu.

Trả lại mí đẹp, vào dáng, không đậm đen nữa..

Erase Form The Base

Xóa Xăm Dung Dịch Chuyên Sâu