Xóa viền Môi – Lee Q Academy

Xóa viền môi – Lee Q Academy. Xóa sạch mực dưới da sau 1 lần Xóa Dung Dịch Chuyên Sâu.

Chỉnh chu lại dáng môi, xóa đi phần lem màu, bết màu.

Erase Form The Base

Xóa Xăm Dung Dịch Chuyên Sâu