Xóa trên nền Chân Mày Sẹo Lõm – Da Chai – Mực sâu dưới da – Lee Q Academy

Xóa trên nền Chân Mày Sẹo Lõm – Da Chai – Mực sâu dưới da – Lee Q Academy. Xóa sạch mực dưới da sau 1 lần Xóa Dung Dịch Chuyên Sâu.

Trả lại chân mày nguyên thủy, sạch mực. Da được hồi phục , vùng da chai cũng được phục hồi.

Erase Form The Base

Xóa Xăm Dung Dịch Chuyên Sâu