Xóa Dung Dịch cho Môi nhăn nheo Bết màu – Da Chai – Lee Q Academy

Xóa Xăm Dung Dịch Chuyên Sâu cho Môi bị nhăn nheo, bết màu, da chai – Lee Q Academy – Lee Q Academy.

Xóa sạch mực dưới da sau 1 lần Xóa Dung Dịch Chuyên Sâu.

Erase From The Base

Xóa Xăm Dung Dịch Chuyên Sâu