Xóa Chân Mày trổ Đỏ

Xóa Chân Mày trổ Đỏ – Lee Q Academy.

Xóa sạch mực dưới da sau 1 lần Xóa Dung Dịch Chuyên Sâu. Trả lại chân mày không còn bị trổ đỏ nữa, không còn mực dưới da.

Erase Form The Base

Xóa Xăm Dung Dịch Chuyên Sâu