Xóa Chân Mày đã có Sợi và Phun Đậm

Xóa Chân Mày đã có Sợi và Phun Đậm – Lee Q Academy.

Xóa sạch mực dưới da sau 1 lần Xóa Dung Dịch Chuyên Sâu. Trả lại chân mày không còn bị đậm.

Erase Form The Base

Xóa Xăm Dung Dịch Chuyên Sâu