FAQ IN English

Please arrive 30 minutes before your reservation. Please arrive 30 minutes before your reservation so we can do best serve for you. Please understand that we cannot extend reservation times for guests who arrive late.

We are fully prepared to serve you.
For your own good, you should bring your own sunscreen and sunglasses when you’re on the road.

We provide a full range of services and treatments for customers who book in advance or come for a consultation.

The methods and techniques we use are world-leading, helping to give our clients the beauty they desire.

FAQ IN Vietnamese

Vui lòng đến trước 30 phút khi đặt chỗ. Vui lòng đến trước 30 phút khi đặt chỗ để chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất cho bạn. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể kéo dài thời gian đặt phòng đối với những khách đến muộn.

Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để phục vụ bạn.
Vì lợi ích của bản thân, bạn nên mang theo kem chống nắng và kính râm khi ra đường.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ và phương pháp điều trị cho những khách hàng đặt trước hoặc đến tư vấn.

Các phương pháp và kỹ thuật chúng tôi sử dụng là hàng đầu thế giới, giúp mang đến cho khách hàng vẻ đẹp như mong muốn.

CHĂM SÓC SAU PHUN XĂM

Khách hàng yêu quý của LeeQ Academy vui lòng tuân theo hướng dẫn để có thể đạt được kết quả tốt nhất .